hen.jpg
طراحی سایت، میزبانی وب : شیوا هاست

شرکت خوراک دام و طیور مشهد

مرغداران طوس

قیمت روز کلیه اقلام

6 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 6 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 45000 46000  
ذرت 8550 10100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 16100 17100 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 10800 12550  
گندم 10050 10100  
جو 8250 9300  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10850 10900  
کنجاله تخم پنبه 13950 13950  
سبوس گندم 7850 7900  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 136000 136500  
لیزین 56500 57000  

5 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ چهارشنبه 5 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 8000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 45000 46000  
ذرت 8550 10100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 16100 17100 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 10800 12550  
گندم 10050 10100  
جو 8250 9350  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10850 10900  
کنجاله تخم پنبه 13950 13950  
سبوس گندم 7850 7900  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 136000 136500  
لیزین 57000 57000  

4 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 4 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 8000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 45000 46000  
ذرت 8550 10100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 16200 17100 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 11000 12700  
گندم 10100 10100  
جو 8300 9600  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10900 10900  
کنجاله تخم پنبه 13950 13950  
سبوس گندم 7800 7850  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 136000 136500  
لیزین 57000 57000  

3 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 3 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 44000 45000  
ذرت 8700 10100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 16200 17050 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 10800 12600  
گندم 10100 10100  
جو 8300 9600  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 18500  
کنجاله آفتابگردان 10850 10900  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم 7850 7900  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 136000 136500  
لیزین 57000 57500  

2 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ یکشنبه 2 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 5000 9000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 44000 45000  
ذرت 8700 10100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 16200 17200 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 11000 12600  
گندم 10100 10100  
جو 8450 9350  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 10900 10900  
کنجاله تخم پنبه 13950 13950  
سبوس گندم 7900 7950  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 135500 136500  
لیزین 56500 57500  

صفحه 1 از 192