chick.jpg
طراحی سایت، میزبانی وب : شیوا هاست

شرکت خوراک دام و طیور مشهد

مرغداران طوس

قیمت روز کلیه اقلام

4 بهمن 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ شنبه 4 بهمن ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 11000 14800 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 43000 44000  
ذرت 7750 8050 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14550 15750 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 9100 10150  
گندم 10400 10400  
جو 8750 8800  
فسفات 20000 24500  
جوش شیرین 12500 15500  
کنجاله آفتابگردان 9700 9700  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 57500 58000  

2 بهمن 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 2 بهمن ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 43000 44000  
ذرت 7650 8150 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14600 15900 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 9100 10900  
گندم 10400 10400  
جو 8700 8800  
فسفات 20000 24500  
جوش شیرین 12500 15500  
کنجاله آفتابگردان 9700 9700  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

1 بهمن 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ چهارشنبه 1 بهمن ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 10500 14300 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 43000 44000  
ذرت 7600 8150 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14600 15900 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 9100 10900  
گندم 10400 10400  
جو 8700 8800  
فسفات 20000 24500  
جوش شیرین 12500 15500  
کنجاله آفتابگردان 9700 9700  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

30 دی 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 30 دی ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 10000 13700 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 40000 41000  
ذرت 7850 8150 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 15900 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 9100 10900  
گندم 10400 10400  
جو 8700 8800  
فسفات 20000 24500  
جوش شیرین 12500 15500  
کنجاله آفتابگردان 9700 9700  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

29 دی 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 29 دی ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 38000 39000  
ذرت 7850 8150 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14800 16050 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 9100 11100  
گندم 10400 10400  
جو 8750 8800  
فسفات 20000 24500  
جوش شیرین 12500 15500  
کنجاله آفتابگردان 9700 10450  
کنجاله تخم پنبه 14600 14600  
سبوس گندم 7700 7800  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

صفحه 1 از 216