wheat.jpg
طراحی سایت، میزبانی وب : شیوا هاست

شرکت خوراک دام و طیور مشهد

مرغداران طوس

قیمت روز کلیه اقلام

8 آبان 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 8 آبان ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 37000 38000  
ذرت 8150 8600 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 16550 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 11950 11950  
گندم ؟ ؟  
جو 8600 9150  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 17500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10100 10100  
کنجاله تخم پنبه ؟ 14550  
سبوس گندم ؟ 7700  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

7 آبان 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ چهارشنبه 7 آبان ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 7000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 37000 38000  
ذرت 8150 8600 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 16650 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 8800 11950  
گندم 9450 9450  
جو 8600 9100  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 17500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10100 10100  
کنجاله تخم پنبه ؟ 14550  
سبوس گندم 7600 7700  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

6 آبان 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 6 آبان ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 7000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 38000 39000  
ذرت 8150 8650 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 16600 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 8750 11950  
گندم 9400 9450  
جو 8650 9100  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 17500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10100 10100  
کنجاله تخم پنبه ؟ 14550  
سبوس گندم 7700 7750  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

5 آبان 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 5 آبان ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 38000 39000  
ذرت 8200 8650 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 16600 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 8800 11950  
گندم 9450 9500  
جو 8700 9100  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 17500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10100 10100  
کنجاله تخم پنبه ؟ 14550  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 72500 73000  

4 آبان 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ یکشنبه 4 آبان ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 7000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 38000 39000  
ذرت 8250 8650 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 16650 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 8800 11950  
گندم 9450 9500  
جو 8700 9100  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10100 10100  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم 7800 7850  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 72500 73000  

صفحه 1 از 202