corn.jpg
طراحی سایت، میزبانی وب : شیوا هاست

شرکت خوراک دام و طیور مشهد

مرغداران طوس

قیمت روز کلیه اقلام

29 مهر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 29 مهر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 3500 7500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 39000 40000  
ذرت 8350 8700 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 16550 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 9100 12000  
گندم 9500 9500  
جو 8700 9100  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 16500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10150 10150  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم 7800 7800  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 75000 76000  

28 مهر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 28 مهر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 40000 41000  
ذرت 8350 8800 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 16500 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 11900 12000  
گندم 9450 9500  
جو 8750 9150  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 10150 10150  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم 7850 7900  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین 195500 195500  
لیزین 75000 76000  

27 مهر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ یکشنبه 27 مهر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 8000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 41000 42000  
ذرت 7850 8700 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 16550 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 12050 12050  
گندم 9450 9600  
جو 8650 9250  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 10200 10200  
کنجاله تخم پنبه 14200 14600  
سبوس گندم ؟ 7900  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 75000 76000  

26 مهر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ شنبه 26 مهر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4500 8500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 41000 42000  
ذرت 7800 8600 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14700 16550 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 9400 12000  
گندم 9450 9600  
جو 8650 9150  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 10200 10200  
کنجاله تخم پنبه 14350 14350  
سبوس گندم 7850 7900  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 75000 76000  

24 مهر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 24 مهر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 42000 43000  
ذرت 7800 8600 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14600 16600 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 9400 12050  
گندم 9550 9600  
جو 8750 9150  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 13500 13500  
کنجاله آفتابگردان 10250 10250  
کنجاله تخم پنبه 14350 14350  
سبوس گندم 7900 7900  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

صفحه 1 از 201