corn.jpg
طراحی سایت، میزبانی وب : شیوا هاست

شرکت خوراک دام و طیور مشهد

مرغداران طوس

قیمت روز کلیه اقلام

27 آذر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 27 آذر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 39000 41000  
ذرت 7950 7950 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 15400 17500 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 8900 11500  
گندم ؟ ؟  
جو 8550 8900  
فسفات 20000 20000  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 9700 9750  
کنجاله تخم پنبه 14900 14900  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

26 آذر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ چهارشنبه 26 آذر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 7500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 39000 41000  
ذرت 8050 8050 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 15400 17500 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 8650 11250  
گندم ؟ ؟  
جو 8500 8650  
فسفات 20000 20000  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 9700 9700  
کنجاله تخم پنبه 14900 14900  
سبوس گندم 7900 7900  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 66000 66000  

25 آذر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 25 آذر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 7500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 39000 41000  
ذرت 8050 8200 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 15550 17300 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 8650 11250  
گندم ؟ ؟  
جو 8500 8650  
فسفات 20000 20000  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 9700 9750  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 66000 66000  

24 آذر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 24 آذر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 39000 41000  
ذرت 8100 8100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 15650 17300 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 8400 11500  
گندم 9800 9800  
جو 8700 8750  
فسفات 20000 20000  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 9750 9750  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم 7950 8000  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 66000 67000  

23 آذر 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ یکشنبه 23 آذر ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 3500 7000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 39000 40000  
ذرت 7950 7950 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 15700 17500 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 9750 11500  
گندم 9700 9700  
جو 8500 8500  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 19500  
کنجاله آفتابگردان 9750 9750  
کنجاله تخم پنبه 14300 14300  
سبوس گندم ؟ 8000  
پودر ماهی 25000 60000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین 66000 67000  

صفحه 1 از 210