chick.jpg
طراحی سایت، میزبانی وب : شیوا هاست

شرکت خوراک دام و طیور مشهد

مرغداران طوس

قیمت روز کلیه اقلام

11 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 11 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 5000 8700 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 46000 47000  
ذرت 8550 9800 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 15900 16900 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 10650 12400  
گندم 9950 10000  
جو 8100 9300  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 15500  
کنجاله آفتابگردان 10850 10900  
کنجاله تخم پنبه 13950 13950  
سبوس گندم 7850 7900  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 134000 136000  
لیزین 56000 57000  

10 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 10 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 46000 47000  
ذرت 8550 10050 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 15900 16900 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 10700 12450  
گندم 9900 10000  
جو 8100 9300  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 19800  
کنجاله آفتابگردان 10850 10900  
کنجاله تخم پنبه 13950 13950  
سبوس گندم 7900 7900  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 134000 136000  
لیزین 56000 57000  

9 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ یکشنبه 9 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 8000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 46000 47000  
ذرت 8550 10100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 16050 17000 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 10700 12900  
گندم 9950 10000  
جو 8200 9300  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10850 10900  
کنجاله تخم پنبه 13950 13950  
سبوس گندم 7900 7900  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 136000 136500  
لیزین 56500 57000  

8 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ شنبه 8 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4000 8000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 46000 47000  
ذرت 8550 10100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 16100 17100 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 10800 12550  
گندم 9950 10000  
جو 8200 9300  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 14500 16500  
کنجاله آفتابگردان 10850 10900  
کنجاله تخم پنبه 13950 13950  
سبوس گندم 7850 7900  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 136000 136500  
لیزین 56500 57000  

6 شهریور 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 6 شهریور ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 45000 46000  
ذرت 8550 10100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 16100 17100 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 10800 12550  
گندم 10050 10100  
جو 8250 9300  
فسفات 19000 23500  
جوش شیرین 15500 17500  
کنجاله آفتابگردان 10850 10900  
کنجاله تخم پنبه 13950 13950  
سبوس گندم 7850 7900  
پودر ماهی 25000 42000  
متیونین 136000 136500  
لیزین 56500 57000  

صفحه 1 از 193