wheat.jpg
طراحی سایت، میزبانی وب : شیوا هاست

شرکت خوراک دام و طیور مشهد

مرغداران طوس

قیمت روز کلیه اقلام

30 فروردین 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ شنبه 30 فروردین ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 12700 16500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 45000 47000  
ذرت 9950 10950 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 18200 20250 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 13700 14950  
گندم 10250 10250  
جو 9000 93000  
فسفات 23000 23000  
جوش شیرین 22000 24000  
کنجاله آفتابگردان ؟ ؟  
کنجاله تخم پنبه 12600 14600  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 25000 61000  
متیونین 145000 145000  
لیزین 58000 59000  

28 فروردین 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 28 فروردین ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 46000 48000  
ذرت 9900 10950 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 18200 20100 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 13700 14950  
گندم 10250 10250  
جو 9000 9400  
فسفات 23000 23000  
جوش شیرین ؟ ؟  
کنجاله آفتابگردان 10900 10900  
کنجاله تخم پنبه 12500 14600  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 25000 61000  
متیونین 145000 145000  
لیزین ؟ ؟  

27 فروردین 93

چاپ

لیست قیمت بتاریخ چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 12500 16300 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 46000 48000  
ذرت 9950 10950 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 18200 20100 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 13750 14950  
گندم 10250 10250  
جو 9050 9400  
فسفات 23000 23000  
جوش شیرین 23000 23000  
کنجاله آفتابگردان 10900 10900  
کنجاله تخم پنبه 12550 12600  
سبوس گندم 8200 8200  
پودر ماهی 25000 61000  
متیونین 145000 145000  
لیزین 59000 60000  

صفحه 1 از 284