wheat.jpg

 
   

قیمت روز کلیه اقلام

15 اردیبهشت 95

چاپ

لیست قیمت بتاریخ چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 1395

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 8500 11500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 35000 36000  
ذرت 6600 7050 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 13950 15100 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا ؟ ؟  
گندم 9650 9650  
جو 6800 6900  
فسفات 21000 21000  
جوش شیرین 16000 18500  
کنجاله آفتابگردان 9500 9850  
کنجاله تخم پنبه 13200 15650  
سبوس گندم 6150 6200  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ 55500  

14 اردیبهشت 95

چاپ

لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 1395

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 8000 11000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 37000 38000  
ذرت 6750 7250 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 13950 14950 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا ؟ ؟  
گندم 9550 9650  
جو 6850 6950  
فسفات 21000 21000  
جوش شیرین 16000 16500  
کنجاله آفتابگردان 9500 9850  
کنجاله تخم پنبه 13200 15650  
سبوس گندم 6200 6200  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

صفحه 1 از 723